Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12878/952
Title: Türkiye'de radyasyon kaynakları : 2017
Authors: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi
TAEK-RSGD
Keywords: Radiation protection -- Turkey
Radyasyondan korunma -- Türkiye
Radiation sources -- Turkey
Radyasyon kaynakları -- Türkiye
Issue Date: 2017
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi
Citation: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi. (2017). Türkiye'de radyasyon kaynakları : 2017. Ankara : TAEK RSGD
Abstract: Bu dokümanda, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kayıtlarında yer alan radyasyon kaynaklarının 2017 yılı sonu itibarıyla ülke genelindeki dağılımları ile 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen yetkilendirme ve denetleme faaliyetlerine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kayıtlarına göre, ülkemiz genelinde çeşitli kuruluşlarda X-ışını cihazları, kapalı ve açık radyoaktif maddeler ile kapalı radyoaktif madde bulunduran cihazlar kullanılmaktadır. Bu kayıtlara göre 2017 yılı sonu itibarıyla ülkemizde 16223 adet tıbbi radyoloji cihazı ve 12385 adet diş hekimliğinde kullanılan radyoloji cihazı ile radyoterapide kullanılan 337 adet cihaz bulunmaktadır. Ayrıca, açık kaynakların kullanıldığı nükleer tıp laboratuvarlarında 554 adet cihaz ve FDG (florodeoksiglikoz) üretimini yapan 14 üretim tesisi bulunmaktadır. 2017 yılı sonu itibarıyla ülkemizde toplam 760 adet endüstriyel radyografi/radyoskopi cihazı, 3871 adet sabit nükleer ölçüm cihazı ile 287 adet taşınabilir yoğunluk ve nem ölçüm cihazı bulunmaktadır. Ayrıca güvenlik amacıyla kullanılan 4802 adet paket kontrol cihazı ve 55 adet araç tarama sistemi bulunmaktadır. Gıda, tıbbi malzemeler ve diğer ürünlerin radyasyon ile ışınlanması amacıyla çalışmakta olan 5 ışınlama tesisi mevcuttur. 2017 yılı sonu itibarıyla ülkemizde radyasyon kaynaklarının imalat veya bakım ve onarımı için 15 adet, radyoaktif maddelerin ithalat, ihracat ve taşıması için 71 adet, kullanılmayacak kapalı radyoaktif kaynakların sökümü ve taşınmasına yönelik yetkilendirilmiş 12 adet kuruluş mevcuttur. Sürdürülmekte olan yetkilendirme ve denetim faaliyetleri kapsamında 2017 yılı içerisinde yetkilendirmeye ilişkin 16958 işlem gerçekleştirilmiş, 4528 kuruluşta 8524 radyasyon kaynağını kapsamak üzere radyasyon güvenliği denetimi ve radyasyon kontrolü faaliyeti yürütülmüştür.
In this document, the information on the nationwide distribution of the registered radiation sources placed in Turkish Atomic Energy Authority's archive as of the end of 2017 and authorization and inspection activities carried out in 2017 are presented. According to Turkish Atomic Energy Authority's archive, X- ray devices, sealed and unsealed radioactive sources and equipment which include radioactive sources are used by a variety of institutions in our country. According to the above mentioned archive, 16233 diagnostic and interventional radiology units in medicine, 12385 diagnostic radiology units in dentistry, and 337 radiotherapy equipment are in use as of the end of 2017. There are also 554 devices in nuclear medicine laboratories using unsealed radioactive sources and 14 FDG (fluorodeoxyglucose) production facilities in the country. 760 industrial radiography/radioscopy units, 3871 sited nuclear gauges and 287 mobile density and moisture gauges are being used in the country as of the end of 2017. Also, there are 4802X-ray devices for package control and 55 vehicle screening devices for the security purposes. The number of irradiation facilities which are used for irradiation of food, feed, medical devices and other goods is 5. As of the end of 2017, 15 institutions are authorized for maintaining or manufacturing of radiation sources, 71 institutions are authorized for import, export and transport of radioactive sources, and 12 institutions are authorized for dismantling and transport of radioactive sources which are out of use. As part of authorization and inspection activities, 16958 authorization procedures and radiation monitoring and inspection of 8524 radiation sources in 4528 installations have been carried out in 2017.
Description: TAEK D.N. 10593
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/952
Appears in Collections:Türkiye'de radyasyon kaynakları : 2010-2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10593.pdf6.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.