Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12878/1659
Title: Coğrafi orijin belirlemede kararlı izotopik ve elemental analiz yöntemlerinin kullanılması
Authors: Aylangan, Ayça
Oktar, Okan
Mert, Yüksel
Çantay, Eren
Ergun, Ece
İç, Erhan
Tahmaz, Hande
Söylemezoğlu, Gökhan
TAEK-SANAEM
Keywords: Wine
Şarap
Food traceability
Gıda izlenebilirliği
Food reality
Gıda gerçekliği
Geographical origin
Coğrafi orijin
Issue Date: 2018
Publisher: Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Citation: Aylangan, A. ... [ve arkadaşları]. (2018). Coğrafi orijin belirlemede kararlı izotopik ve elemental analiz yöntemlerinin kullanılması. Bahçe, 47(Özel Sayı 1), 91-96.
Abstract: Son yıllarda, gıda gerçekliğinin ve orijininin kontrol edilmesinin önemi genişleyen küresel pazarlara bağlı olarak artış göstermektedir. Bu küreselleşme ile tüketim mallarının kalite, gerçeklik ve orijininin belirlenmesi için gıda sektöründe daha gelişmiş izleme sistemlerine ihtiyaç doğmuştur. Ülkemizde son yıllarda giderek yaygınlaşan şaraplık üzüm yetiştiriciliğinin artması ve bunlardan elde edilen şarabın orijin kontrolünün yapılması gelişen ticaret hacmi için büyük önem taşımaktadır. Önemli şarap üreticisi Avrupa Birliği ülkelerinin yıllardır benimsediği "Kökeni Kontrollü İsimlendirme Sistemi" henüz Türkiye de yeterince uygulanmamakta, bu olumsuzluk ise Türk şaraplarının iç ve dış piyasalarda kalite şarapları ve coğrafi işarete sahip sofra şarapları karşısında rekabet gücünü zayıflatmaktadır. Gıda izlenebilirliği ve gerçekliğinin önem kazandığı Dünya’da ülkemiz açısında potansiyel üretim hacmine sahip şarabın dış rekabete hazır hale gelebilmesi için "Kökeni Kontrollü İsimlendirme Sistemi”ne geçilmesi gerekmektedir. Kararlı izotop ve elemental analiz yöntemleri kullanılarak belirli bölgelerden elde edilen şaraplarda gıda izlenebilirliğinin önemli bir parçasını teşkil eden orijin belirlenmesi yapılabilmektedir. Bu çalışmada, nükleer analitik teknikler ile belirlenen kararlı izotop analizlerinin şarap örneklerinde uygulanabilirliği ile ilgili örnekler verilmesi amaçlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/pub/bahce/issue/60281/878439
http://hdl.handle.net/20.500.12878/1659
Appears in Collections:Makale 2010-2019 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
60070.pdfMakale Sahibi Sürümü281.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.