Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://kurumsalarsiv.taek.gov.tr/handle/1/555
Başlık: Derivation de I'equation de nordheim a partır de I'equation de diffusion
Yazarlar: Özemre, Ahmet Yüksel
TAEK-ÇNAEM
Anahtar kelimeler: Neutrons
Nötronlar
Yayın Tarihi: 1963
Yayıncı: T.A.E.C. Çekmece Nuclear Research Center
Atıf: Özemre, A. Y. (1963). Derivation de I'equation de nordheim a partır de I'equation de diffusion. İstanbul : T.A.E.C. Çekmece Nuclear Research Center.
Seri/Rapor No:: T.A.E.C. Çekmece Nuclear Research Center;ÇNAM - 7
Özet: Bu makalede Nordheim denklemi, sâdece çoğaltkan bir ortamın ılık nötronlarının difüzyon denklemine dayanılarak çıkartılmaktadır. Bu, farklı m grup gecikmiş nötronun ortamın nötron bilançosuna iştiraklerini uygun bir tarzda ifâde eden bir kaynak teriminin difüzyon denklemine ilâvesiyle gerçekleştirilmiştir. Nordheim denklemini elde etmek için tek bir diferansiyel denklemin göz önüne alınmış olması, şimdiye kadar tatbik edilmekte olan ve ılık nötronların difüzyon denkleminden ve aynı zamanda gecikmiş nötron neşreden fisyon ürünü ana çekirdeklerin yoğunluklarını veren m adet küple denklemden faydalanma esâsına dayanan metoda nisbetle âşikâr olarak mühim bir sâdelik arzetmektedir.
Dans cet article l’équation de Nordheim est déduite en se basant uniquement sur l'équation de diffusion des neutrons thermiques d'un milieu multiplicateur. Ceci est réalisé en ajoutant à l'équation de diffusion un terme de source qui exprime convenablement la contribution de m groupes différents de neutrons retardés au bilan neutronique du milieu. La considération d'une seule équation différentielle pour obtenir l'équation de Nordheim constitue évidenment une simplicité importante par rapport à la méthode appliquée jusqu'à présent qui consiste à se servir simultanément de l'équation de diffusion des neutrons thermiques et de m équations couplées donnant les densités des noyaux-mères, produits de fission, émettant les neutrons retardés.
Açıklama: TAEK D.N. 10301
URI: http://kurumsalarsiv.taek.gov.tr/handle/1/555
Koleksiyonlarda Görünür:Rapor 1960-1969 yılları

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
10301.pdf5.68 MBAdobe PDFGöster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.