Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://kurumsalarsiv.taek.gov.tr/handle/1/1623
Başlık: Referans standart dozimetre sistemlerinin izlenebilirliği
Yazarlar: Zengin, Tülin
Kapdan, Enis
Aydın, Selim
Korkmaz, Muharrem
Erez, Hasan
Yaşar, Doğan
Anahtar kelimeler: Secondary standard dosimetry
Sekonder standart dozimetri
Traceability
İzlenebilirlik
Reference dosimeter
Referans dozimetre
Standard check source
Standart kontrol kaynağı
Calibration
Kalibrasyon
Yayın Tarihi: Eyl-2013
Yayıncı: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü
Atıf: Zengin, T. ... [ve arkadaşları]. (2013) Referans standart dozimetre sistemlerinin izlenebilirliği. VIII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, 26-28 Eylül 2013. Gebze : TÜBİTAK-UME Konferans Salonu.
Özet: Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÇNAEM), Sekonder Standart Dozimetre laboratuvarı (SSDL); Türkiye’nin ulusal sekonder standart dozimetri laboratuvarıdır ve medikal alanda radyasyon dozu ölçümünde kullanılan dozimetre ve doz hızı ölçerlerin kalibrasyonlarını sağlamaktadır. Bu bağlamda, tedavi düzeyli dozimetre kalibrasyonlarında uygulanan iki ayrı yöntemden akreditedir. Sekonder standardın izlenebilirliği için öncelikle, Primer Standart Dozimetri Laboratuvarı (PSDL) The Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)’de belirli aralıklarla kalibre ettirilmektedir. Ayrıca düzenli olarak, laboratuvar standart koşullarında standart kontrol kaynağı ile ölçüm alınarak kararlı okuma kabiliyeti tespit edilip kayıt altına alınmaktadır. Böylelikle SSDL Standart Dozimetre Sistemlerinin performansı kontrol edilmekte ve izlenebilirliği sağlanmaktadır. İzlenebilirlik için yukarıda anlatılan çalışmalar sonucunda; SSDL’de kullanılan referans ve standart dozimetre sistemlerinin ölçüm okuma değerlerinin istenilen ve beklenilen aralıkta kaldığı görülmüştür. Bu çalışmalar dışında, SSDL, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından düzenlenen ve SSDL’ler arasında yapılan “IAEA/WHO TLD Postal Dose Quality Audit for Co-60 Gamma Beam” adlı karşılaştırma programına her yıl katılmaktadır. Son 10 yılın katılım sonuçları ± % 3,5 referans aralık içerisinde kalmıştır.
Çekmece Nuclear Research and Training Center Secondary Standard Dosimetry Laboratory (SSDL) is the national secondary standard dosimetry laboratory of Turkey. SSDL provides calibration of therapy level dosimeter sistems used in radiotherapy and radiation protection level dose ratemeter. SSDL was accredited by its two different methods for calibration of therapy level dosimeter systems. For the traceability, the secondary standard dosimeter systems are primarily calibrated in regular periods at the Primary Standard Dosimetry Laboratory (PSDL) The Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). In addition, by reading with the standard check source, the stable reading performance of the secondary standard dosimeter system is determined and kept under records. In this manner, the performance of the standard dosimeter systems in SSDL are being checked and their traceability is provided. In consequence of these studies, the measurements of the reference and the standard dosimeter systems used in SSDL were determined to be in the expected interval. In addition to this studies, SSDL participates every year to “IAEA/WHO TLD Postal Dose Quality Audit for Co-60 Gamma Beam” intercomparison between the SSDL’s which is organized by the International Atomic Energy Agency (IAEA). The participation results of the last 10 years are in the ± % 3,5 reference intervals.
URI: http://kurumsalarsiv.taek.gov.tr/handle/1/1623
Koleksiyonlarda Görünür:Konferans 2010-2019 yılları

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
80058.pdf1.93 MBAdobe PDFGöster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.