Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://kurumsalarsiv.taek.gov.tr/handle/1/1622
Başlık: Kültür varlıklarının incelenmesinde radyografinin kullanımı
Yazarlar: Genç, Uğu
Ekinci, Şinasi
Aksu, Mehmet
Başsarı, Asiye
TAEK-ÇNAEM
https://orcid.org/0000-0001-6457-8862
Anahtar kelimeler: Conservation
Konservasyon
Archeometry
Arkeometri
Radiography
Radyografi
Cultural assets
Kültür varlıkları
Yayın Tarihi: 2-Eki-2013
Yayıncı: Yıldız Teknik Üniversitesi
Fatih Belediyesi
Atıf: Genç, U. ... [ve arkadaşları]. (2013). Kültür varlıklarının incelenmesinde radyografinin kullanımı. Uluslararası İstanbul Tarihi Yarımada Sempozyumu (İSTYAM 2013), I. Tarihi Yarımada Deneysel Araştırmalar Çalıştayı, 2 Ekim 2013. İstanbul : İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi.
Özet: Radyografi, arkeolojik ve tarihi sanat eserlerinin incelenmesinde çeşitli amaçlarla kullanılabilen önemli bir tahribatsız muayene tekniğidir. Bu teknik, konservasyon işleminden önce objelerin durumunun değerlendirilmesinde, kullanılan malzemelerin iç yapılarının görülmesinde, yapım metotlarını incelemede, sanat eserlerindeki gizli işaretleri ve sahteciliği ortaya çıkarmada, mumyalarda gizlenmiş cisimlerin belirlenmesinde, vb. birçok amaçla kullanılmaktadır. Radyografik teknikler, kağıt, ağaç, kumaş, seramik, metal, insan ve hayvan kalıntıları gibi çeşitli malzemelere uygulanabilir. Radyografik muayene ile korozyon altında gizlenmiş cisimler ve resimlerin altında kalmış bir önceki resimler görüntülenebilir. Tüm bu özellikler radyografiyi kültürel mirasın incelenmesinde çok değerli ve önemli bir araç haline getirmiştir. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde arkeolojik objeler üzerinde yapılan arkeometrik incelemeler, İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvan Müdürlüğü ve İstanbul Arkeoloji Müzesi ile işbirliği halinde yürütülmektedir. Ayrıca, Rezzan Has Müzesi ile de ortak çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışma, arkeoloji ve koruma-onanm uzmanlarının yürüttüğü restorasyon, konservasyon, tarihleme, replika işlemleri, envanter ve arşivleme çalışmalarına destek vermek amacıyla arkeolojik objeler üzerinde yapılan radyografik incelemeleri anlatmaktadır. İncelemeler, Bizans dönemine ait çapalar, Haliç Zinciri, Sultan Ahmet Meydanı’nda bulunan Roma Dönemine ait Yılanlı Sütun’dan koptuğu düşünülen yılan kafası ve çeşitli metal eserler üzerinde yapılmıştır. Muayene edilen objelerden elde edilen bulgular, objeler üzerinde yapılacak çalışmalara destek olmak ve üretim yöntemlerini değerlendirmek üzere ilgili uzmanlar ile paylaşılmıştır.
URI: http://kurumsalarsiv.taek.gov.tr/handle/1/1622
Koleksiyonlarda Görünür:Konferans 2010-2019 yılları

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
80057.pdf2.17 MBAdobe PDFGöster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.