Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://kurumsalarsiv.taek.gov.tr/handle/1/1621
Başlık: Kültür varlıklarının incelenmesinde X-ışını floresans analiz tekniğinin kullanımı
Yazarlar: Genç, Uğur
Başsarı, Asiye
Ekinci, Şinasi
TAEK-ÇNAEM
https://orcid.org/0000-0001-6457-8862
Anahtar kelimeler: X-rays
X-ışınları
Conservation
Konservasyon
Archeometry
Arkeometri
Metal analysis
Metal analizi
XRF
Yayın Tarihi: 2-Eki-2013
Yayıncı: Yıldız Teknik Üniversitesi
Fatih Belediyesi
Atıf: Genç, U., Başsarı, A. ve Ekinci, Ş. (2013). Kültür varlıklarının incelenmesinde X-ışını floresans analiz tekniğinin kullanımı. Uluslararası İstanbul Tarihi Yarımada Sempozyumu (İSTYAM 2013), I. Tarihi Yarımada Deneysel Araştırmalar Çalıştayı, 2 Ekim 2013. İstanbul : İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi.
Özet: Kültür mirası, Bir ülkenin kültür mirası geçmişine ilişkin temel bilgi kaynağıdır. Kültür mirası temelde topluma ait değerler ve varlıklardan oluştuğu için bu mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması toplumun tamamını kapsayan bir sorumluluktur. Bu nesnelerin sınıflandırılması, korunması ve restore edilmesi bilimsel, teknik ve tarihi bilgi birikimi gerektirir. Bu nesnelerin kimyasal yapılan, bunlann nitelenmesinde asli bir rol üstlenmektedir: Bu bağlamda, nükleer analitik teknikler özellikle kullanışlı olmaktadır. Literatürde, seramik, taş ve metal eserler, resimler, heykeller ve arkeolojik kalıntılar gibi çok çeşitli kültür mirası nesneleri ne ilişkin çalışmalarda bu tekniklerin uygulandığı birçok örnek bulunmaktadır. Bazı durumlarda, bu bilgiler eserlerin orijinalliğini doğrulama işlemlerinde tamamlayıcı bilgiler sağlamak suretiyle yasa dışı eser kaçakçılığı ile mücadelede de faydalı olabilmektedir. Kültür varlıklannın kopyalanması veya kaçakçılığı hususunda nükleer analitik teknikler, doğrudan tarih belirleme teknikleri veya nesnelerin yerleşik kimyasal yapı örgüleri ya da orijinal eserin yapımında kullanılan ham maddelerin yapıları ile kıyaslama yoluyla bir eserin belirli tarih dönemi veya kültüre ait olduğunun tespitinde de kullanılır. Çapraz başvurular ve belgelendirme kanıtları ile tarihi eserleri belgelendiren veri tabanları oluşturulması ve nitelendirme verileri de büyük önem arz etmektedir. Veri tabanları, eski müze koleksiyonlarının yeni bilgi kaynakları olarak kullanılmasına, yeni bulguların kıyaslanmasına veya kuşkulu eserlerin kimyasal özellikleri belirlenmiş yapı özellikleri ile karşılaştırılmasına veya koruma, restorasyon, tarihi, arkeoloji ve bu alanlarda yapılacak araştırmalara imkan sağlar.
Culture heritage is the main source of a country’s relationship to its past. Since the culture heritage builds mainly from a country’s own values, it is very important to protect this identity and pass on to the future generations. Passing on the cultural heritage is not only a responsibility of a specific crowd of people but it is a responsibility of all citizens. The objects with the cultural heritage value require technical, scientific and historical knowledge and classification. Identifying the chemical structure plays a significant role in the classification of these objects as a source of technical and scientific knowledge; especially the nuclear techniques play an essential role. There are a lot of scientific papers published with data regarding the nuclear techniques used to identify the chemical structure of ceramics, stone and metal apparatus, pictures, sculptures and other archeological artifacts. In some cases, these nuclear techniques could also be used for identifying the authenticity of these artifacts and thus be very useful for eliminating the smuggling of these artifacts. For identifying the authenticity of the artifacts; nuclear analytical techniques, date identification techniques and chemical analysis could be used as different techniques. It is also very important to make databases for the cultural artifacts using cross referencing and certification recording. Databases are very useful for using the old museum collections as a reference for newly collected data, comparison of newly found artifacts to each other and to compare the suspected artifacts to established artifacts for authenticity for chemical composition. Databases are also important for allowing research on the artifacts for protection and restoration.
URI: http://kurumsalarsiv.taek.gov.tr/handle/1/1621
Koleksiyonlarda Görünür:Konferans 2010-2019 yılları

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
80056.pdf980.37 kBAdobe PDFGöster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.