Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://kurumsalarsiv.taek.gov.tr/handle/1/1614
Başlık: Patates’te hassas damla sulama programlarının yapılmasında toprak nem sensörlerinin kullanılması
Diğer Başlıklar: Precise irrigation scheduling on drip irrigated potato using soil moisture sensors
Yazarlar: Akın, Ali İbrahim
Ünlenen, Levent Abdullah
TAEK-SANAEM
Anahtar kelimeler: Soil water
Toprak suyu
Irrigation scheduling
Sulama programı
Responsiveness
Cevaplanabilirlik
Soil moisture sensor
Toprak nem sensörü
Porous ceramic
Gözenekli seramik
Yayın Tarihi: Eyl-2017
Yayıncı: Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü
Atıf: Akın, A. İ. ve Ünlenen, L. A. (2017). Patates’te hassas damla sulama programlarının yapılmasında toprak nem sensörlerinin kullanılması. Toprak Su Dergisi, (Özel Sayı), 8-12.
Özet: Sulama suyunun etkin bir şekilde kullanılması farklı bilgileri gerektirmektedir. Etkin bir sulama programının yapılmasında toprağın su durumunun izlenmesi bitki sulamasında hedeflerimize ulaşmayı sağlar. Çalışmada farklı toprak nem ölçüm cihazları, siltli tınlı toprakta, hassas sulama programı yapılmasında test edilmişlerdir. Nötron problar, frekans domain problar, tansiyometreler ve granüler matrix sensörler birbirleriyle mukayese edilmiştir. Granüler matrix sensörlerin okunması, otomatik olarak datatoplayıcılar ve manuel olarak elde taşınır okuyucu ile yapılmıştır. Uygulamalar sonucunda toprak nem sensörlerinin bitki yetiştirme ve toprak suyu muhafazasında kullanılması faydalı bulunmuş ve tavsiye edilmektedir.
The efficient use of irrigation water requires several kinds of information. One element of an efficient irrigation scheduling is monitoring the soil to assure that the crop irrigation goals are being met. Various soil moisture measuring devices were tested for irrigation scheduling in silt loam. Neutron probes, frequency domain probes, tensiometers, and granular matrix sensors were compared. Granular matrix sensors were tested as read automatically by a datalogger and read manually with a hand-held meter. Practical suggestions are provided to use soil moisture sensors to the benefit of crop production and water conservation.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/pub/topraksu/issue/31144/338301
http://kurumsalarsiv.taek.gov.tr/handle/1/1614
Koleksiyonlarda Görünür:Makale 2010-2019 yılları

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
60058.pdf424.38 kBAdobe PDFGöster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.