Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://kurumsalarsiv.taek.gov.tr/handle/1/1276
Başlık: Dar ve düşey dikdörtgen kanallarda akış ve soğuma
Diğer Başlıklar: Flow and cooling in narrow, vertical rectangular channels
Yazarlar: Adalıoğlu, Ulvi
Arıkan, H. İbrahim
Baykal, Adnan
Yavuz, H.
TAEK-ÇNAEM
Anahtar kelimeler: Flow and cooling
Akış ve soğuma
Narrow rectangular channels
Dar dikdörtgen kanallar
Vertical rectangular channels
Düşey dikdörtgen kanallar
Yayın Tarihi: Tem-1997
Yayıncı: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
Atıf: Adalıoğlu, U. ... [ve arkadaşları]. (1997). Dar ve düşey dikdörtgen kanallarda akış ve soğuma. İstanbul : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi.
Seri/Rapor No:: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi;TR-333
Özet: Dar düşey kanallarda soğutucu akışkanın akışı ve kanal içinde olan ısı transferinin tesbiti gittikçe önem kazanan bir konu olmuştur. Olay öncelikle düşük eneji transferleri ve akış hızlan için, yani laminar akışlar için tetkik edilmiştir. ÇNAEM ‘de kurulu TR-2 reaktöründe soğuma 2.1 mm genişliğinde dar, düşey kanallarla olmaktadır. Yakıt plakalarının yüzeyleriyle temsil edilen her iki kanal yüzeyinden zorlamalı konveksiyonla ısı transferi olmaktadır. Kaza durumlannda tabii konveksiyonla olması gereken soğuma güvenlik bakımından çok önem kazanmaktadır. TR-2 soğuma kanallarını simüle etmek üzere kurulan deney setinde taklid yakıt plaka aralıkları ve plakaların güçü parametre olarak kabul edilip laminar bölgede bir seri ölçme yapılmıştır. Akışkan olarak hava kullanılmıştır, integral bazı değerler, mesela Nusselt sayısının değişimi elde edilmiştir. Bu deneysel çalışmanın teorik tahkikini yapmak üzere sıkıştırılamaz akışkanlara dar kanallarda serbest konveksiyonunu ifade eden basitleştirilmiş Navier-Stokes denklemleri ince ızgara üzerinde çözülmüş ve akış özellikleri ile integral değerler (yani Nusselt sayısı) elde edilmiştir. Deney ve teori karşılaştırlımıştır.
Laminar flows and energy transfers in narrow, vertical rectangular channels has gained considerable attention in recent years. The cooling channels of TR-2 reactor of ÇNAEM research center are same and the width of channels is 2.1 mm. Natural convection cooling in these channels, in case of a loss of forced circulation cooling as would happen in a accident, has utmost importance. A simple open loop experiment was set up in Nuclear Engineering Dep. for the simulation of TR-2 channels. The dummy fuel plates defining cooling channels were heated electrically and temperature measurements were made by thin wire thermocouples. The fluid used at the moment is air. Constant heat flux case was studied only. For the comparison purposes, simplified forms of Navie-Stokes equations for free convection cooling and incompressible flows were solved also on a variable mesh grid by relaxation technique. Flow and temperature distributions inside the channel and some integral parameters, such as Nu number, were obtained.
Açıklama: TAEK D.N. 7663
URI: http://kurumsalarsiv.taek.gov.tr/handle/1/1276
Koleksiyonlarda Görünür:Rapor 1990-1999 yılları

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
7663.pdf12.16 MBAdobe PDFGöster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.