Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://kurumsalarsiv.taek.gov.tr/handle/1/1274
Başlık: TR - 2 reaktörü kalbindeki soğutma kanallarının akış blokaj analizi
Diğer Başlıklar: Flow blockage analysis of cooling channels in TR-2 reactor core
Yazarlar: Menteşeoğlu, Selim
Adalıoğlu, Ulvi
TAEK-ÇNAEM
Anahtar kelimeler: TR-2 reactor
TR-2 reaktörü
Flow blockage analysis
Akış blokaj analizi
Cooling channels
Soğutma kanalları
Reactor core
Reaktörü kalbi
Yayın Tarihi: Ara-1998
Yayıncı: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
Atıf: Menteşeoğlu, S. ve Adalıoğlu, U. (1992). TR - 2 reaktörü kalbindeki soğutma kanallarının akış blokaj analizi. İstanbul : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi.
Seri/Rapor No:: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi;ÇNAEM TR-340
Özet: Plaka tipli yakıtlı araştırma reaktörlerinde bulunan dar, düşey dikdörtgen soğutma kanallarının her hangi bir sebeple tıkanması akış blokajına sebep olmakta ve sonunda reaktör kâlbi için çok tehkikeli durumlar ortaya çıkmaktadır. Birbirine paralel dizilmiş yakıt plakaları ve soğutma kanalları geometrisi en basit olarak tek boyutlu temsil edilebilir. Açık kanalların kapalı olanların soğumasına etkisini hesaba katmak için de iki boyutlu ısı iletim denklemi değişik tekniklerle nümerik olarak çözülmektedir. Kullanılan isonlu elemanlar metoduyla iki boyutlu geometrik yapıda belli sayıda kanal alınarak ısı transfer denklemi zamana bağlı olarak bütün ızgara üzerinde çözülmektedir. Kullanılan diğer metod olan sonlu fark metoduyla ise iki boyutlu zamana bağlı ısı transfer denklemi birbirine küple iki aded tek boyutlu denklem haline getirilince çözümde çok büyük basitlikler sağlanabilmektedir. Sabit fisyon ve bozunma ısı kaynağı ile değişken bozunma ısı kaynağı mevcudiyeti hâlinde ve açık kanallarda zorlamalı ve tabii konveksiyonla soğuma, kapalı kanallarda ise kondüksiyonla soğuma şartlan altında gözönüne alınan kâlp kısmı için sıcaklık dağılımları tesbit edilmiştir. Hangi şartlarda yakıt plakası erimeleri olduğu ve bunun büyüklüğünün tayini üzerinde durulmuştur.
The blocking of narrow, vertical rectangular cooling channels of a research reactor with plate type fuels by any reason, or material would result in the blockage of flow which will end up very serious effects on the reactor core. The geometry drawn by fuel plates and channels arranged in parallel could be represented in one dimension in a very simplified way. The heat conduction equation can also be solved in two dimensions in order to see the effects of open channels on the cooling of blocked channels by using different numerical techniques. The finite element technique used takes into consideration a certain number of channels and fuel plates in two dimensional geometrical structure and solves time dependent heat conduction equation on whole grid considered. The finite difference scheme converts two dimensional time dependent heat transfer equation into two coupled one dimensional heat transfer equations which provides simplicity for the solution. The temperature distributions over the considered core portion were obtained under the conditions that forced or natural convection cooling in the open channels, and conduction in blocked channels are in effect and the presence of the contant fission or decay heat source, or time dependent decay heat source. The melting conditions of fuel plates and its extent are the main focus points.
Açıklama: TAEK D.N. 7899
URI: http://kurumsalarsiv.taek.gov.tr/handle/1/1274
Koleksiyonlarda Görünür:Rapor 1990-1999 yılları

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
7899.pdf7.95 MBAdobe PDFGöster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.