Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://kurumsalarsiv.taek.gov.tr/handle/1/1272
Başlık: Alternatif enerji kaynakları : Jeotermal enerji, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi
Diğer Başlıklar: Alternatif enerji kaynaklarından biri olan jeotermal enerji ülkemiz için oldukça ümit verici bir potansiyele sahip görünmektedir. Gerek çevre gerekse de enerji açığı bakımından bir enerji üretim opsiyonu olabilir. Bu rapor dünyada ve Türkiye’de bu kaynağın enerji üretim alanları, handikapları, üretim potansiyeli gibi konularda bilgileri ihtiva etmektedir.
Tüm yenilenebilir enerji kaynakları gibi, güneş enerjisi de, insanlığın enerji problemlerinin çözümü için sunduğu cazip potansiyel sayesinde ve çevresel problemler yaratmaması ile yakın zamanlarda kayda değer bir ilgi uyandırmıştır. Bu popüler ilginin kaynağında ne ölçüde bilimsel verilerin yer aldığı ise tartışmalıdır. Bu kısa çalışma, bu konudaki eksikliği bir ölçüde kapatabilmek daha bilimsel bir değerlendirmenin zeminini hazırlayabilmek ve Türkiye’nin güneş enerjisi açısından durumunu açığa çıkarmak üzere yapılmıştır.
Rüzgâr enerjisi, alternatif enerji kaynakları içerisinde üzerinde en çok durulan seçeneklerden biridir. Bu çalışmada rüzgâr enerjisi konusunda günümüzde yapılan çalışmalar, rüzgâr enerjisinin verimli olabilmesi için gerekli olan faktörler üzerinde durulmaktadır. Rüzgârın hemen hiçbir yerde sürekli ve sabit bir hızda esmemesi rüzgâr santrallarının tek başlarına elektrik enerjisi üretiminde kullanılmalarına en büyük engeldir. Türkiye'de bugüne kadar rüzgâr enerjisi konusunda ciddi bir çalışma yapılmamıştır. Ancak eldeki meteorolojik verilere göre Türkiye’deki yıllık rüzgar hızı ortalamalarının verimli bir uygulama için yeterli olmadığı anlaşılmaktadır.
Yazarlar: Erdoğan, Adem
Adalıoğlu, Ulvi
Alağöz, Ethem
Taylan, Sinan
Anaç, Hakan
İşyar, Arif
TAEK-ÇNAEM
Anahtar kelimeler: Alternative energy sources
Alternatif enerji kaynakları
Geothermal energy
Jeotermal enerji
Solar energy
Güneş enerjisi
Wind energy
Rüzgar enerjisi
Renewable energy sources
Yenilenebilir enerji kaynakları
Yayın Tarihi: May-1995
Yayıncı: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
Atıf: Erdoğan, A. ... [ve arkadaşları]. (1995). Alternatif enerji kaynakları : Jeotermal enerji, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi. İstanbul : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi.
Seri/Rapor No:: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi;Ç.N.A.E.M. T.R.: 324
Açıklama: TAEK D.N. 3308
URI: http://kurumsalarsiv.taek.gov.tr/handle/1/1272
Koleksiyonlarda Görünür:Rapor 1990-1999 yılları

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
3308.pdf2.56 MBAdobe PDFGöster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.